Bart van Wijck

Door Academie op in testimonials

bart van wijckBart van Wijck, anesthesioloog/pijnspecialist en vice-voorzitter van het stafconvent van het UMC Utrecht, volgde de incompanycursus stafconvent UMCU.

“Als stafconvent van het UMC Utrecht hebben wij de Academie gevraagd een cursus te verzorgen, toegesneden op academisch medisch specialisten. Zo af en toe moet je je eigen functioneren kritisch reflecteren.

Wat zij initiëren is het bespreken van de actuele problematiek die in het ziekenhuis leeft en kijken hoe onze rol als stafconvent daarin is. Dit gebeurt op een intervisieachtige manier waardoor je heel veel interactie krijgt en zodoende voortschrijdend inzicht. De cursusleiders stelden de vragen en de oplossingen kwamen uit onszelf.

We deden dat in twee groepen van zo’n tien man, die elk apart ongeveer hetzelfde bespraken. Het eindigde in een plenaire sessie om beide visies te delen. Heel opvallend was hoe de twee groepen onafhankelijk van elkaar tot vrijwel dezelfde oplossingen kwamen. Dit geeft aan dat de interactie tussen de twee docenten heel goed is.

Kortom, ik vond hun aanpak prettig. Ze zijn deskundig, houden het overzicht en hebben voor ogen waar het naar toe moet gaan. Met zachte signalen leiden ze ons daar naar toe.”