Marijke Eurelings

Door Academie op in testimonials

Marijke Eurelings, neuroloog en opleider in het Spaarne Gasthuis, organiseerde samen met de Federatie een inspiratiesessie voor opleiders als opwarmer voor de training Medisch leiderschap voor opleiders.

“De individualisering van de opleiding vraagt van de leden van de opleidingsgroep om stil te staan bij de wensen van de aios over diens opleiding. Vroeger volgden zij een vast programma, nu is het uitgangspunt wat voor competenties iemand heeft of wil ontwikkelen en wordt het programma daarop aangepast. Dit is een heel andere kijk op opleiden: niet langer gericht op wat de opleider belangrijk vindt, maar op wat de aios wil bereiken.

Naast een flexibele houding is het voor dit ‘dienend leiderschap’ nodig dat opleiders kritisch naar hun eigen rol kijken bij het opleiden van jonge dokters. Je moet je veel meer bewust zijn van wie je zelf bent, wat je kunt doen en geven op het gebied van sturing en feedback – en wat niet. Als degene die je opleidt een heel ander profiel wil ontwikkelen dan jij, moet je je durven afvragen wat je beter kunt overlaten aan een collega.

Leiding geven en nemen kan alleen als je je leiderschapskwaliteiten kent en ontwikkelt. Daarom beveel ik de training Medisch leiderschap voor opleiders van harte aan.”