Ruben Goedegebuure

Door Academie op in testimonials

Ruben Goedegebuure TalentenklasRuben Goedegebuure is aios interne geneeskunde, in die tijd in het Meander Medisch Centrum te Amersfoort. Hij volgde de derde Talentenklas.

“Hoe moeten we de gezondheidszorg in de toekomst vormgeven? We worden geconfronteerd met steeds hoger oplopende kosten, nieuwe medicijnen en behandeltechnieken. Vragen rondom dergelijke ontwikkelingen houden me bezig en daarom vond ik het interessant om in de Talentenklas met sprekers uit alle hoeken van het speelveld aan tafel te zitten. Van overheid, toezichthouder, verzekeraars, patiëntenvereniging, financieel deskundigen en ondernemers in de zorg tot een kritische journalist.

De presentaties waren zeer interactief en het leuke is ook dat je met een kleine club bent met diverse achtergronden, waardoor je snel levendige discussies krijgt. Van alle kanten word je geprikkeld om problemen van meerdere kanten te bekijken.

Verder was er ruimte voor persoonlijke leiderschapsontwikkeling door middel van workshops en het doen van een veranderopdracht.

De grote meerwaarde vond ik het ontwikkelen van een visie op de toekomst van je eigen werkveld. Daarvoor is deze cursus uitermate geschikt.”