Wilco Peul

Door Academie op in testimonials

wilco peulHoogleraar neurochirurgie Wilco Peul, werkzaam in het LUMC te Leiden, volgde de cursus Ethiek.

“Als neurochirurg heb ik mij de afgelopen tijd beziggehouden met de gevolgen van hersenletsel. Over de kwaliteit van leven wordt echter weinig gesproken. Toch hebben de oude filosofen, waaronder Aristoteles, al over een menswaardig bestaan geschreven.

Ikzelf was op zoek naar een stuk persoonlijke verdieping. Terwijl ethiek in de zorg meestal gaat over ‘wat mag men’, wilde ik nadenken over hetgeen we doen en waarom dat zo is.

De eerste cursusmiddag sloeg mijn aanvankelijke aarzeling al meteen om in een intense betrokkenheid. Op een laagdrempelige, maar beslist niet arrogante manier brachten gastsprekers de lesstof over. Aan het eind van elke middag, tijdens het diner, was er met collega-specialisten ruimte voor socratische gesprekken over een bepaald vraagstuk.

Dankzij de cursus heb ik een verandering doorgemaakt. Ik ben anders naar de wereld en naar de mens gaan kijken. Ik heb geleerd hoe je de klassieken kunt ontsluiten en ga hierin door, terwijl ik voorheen alleen vakmatig bezig was. De opgedane kennis probeer ik in mijn onderzoek en in de patiëntenzorg vorm te geven.”